banner 01

Utrecht Mieke Hoek poster staand

De verkiezingscampagne voor Provinciale Staten is gestart. In Veldhoven vond de kick-off plaats en in Utrecht werden de eerste affiches geplakt. Vele posters zullen nog volgen!

Tijdens de Senioren Expo in het Brabantse Veldhoven werd de kick-off gegeven van de verkiezingscampagne van 50PLUS. De drukbezochte en geanimeerde bijeenkomst werd gepresenteerd en muzikaal opgeluisterd door Sandra Reemer. Tijdens de feestelijke campagnestart presenteerden alle 12 lijsttrekkers voor Provinciale Staten zich, zo ook onze lijsttrekker Mieke Hoek.

Utrecht gasbrander poster

Aan de slag met ijskrabbers en een gasbrander

In Utrecht werden meteen de eerste posters voor 50PLUS geplakt. Op de gemeentewerf van de Utrechtse Heuvelrug staken Herman Troost, voorzitter van de afdeling Utrecht, en lijsttrekker Mieke Hoek de handen uit de mouwen. Zij moesten bij de allereerste plaksessie tijdens deze campagne wel op de tanden bijten: het was vroeg, superkoud en de borden waren bevroren met een dikke laag ijs die met ijskrabbers en een gasbrander verwijderd moest worden. Maar voor uw stem op 18 maart hadden Mieke en Herman dat graag over!

Utrecht Herman Mieke poster


LEDENVERGADERING 
50PLUS UTRECHT 
OP ZATERDAG 11 MEI
 
De provinciale afdeling Utrecht van 50PLUS houdt op zaterdag 11 mei haar algemene ledenvergadering. Deze heeft plaats in De Roskam aan de Hessenweg 212 in Achterveld. De vergadering duurt van 10.00 tot 12.00 uur, met aansluitend een lunch. De zaal gaat om 9.30 uur open.


De agenda ziet er alsvolgt uit:
1. Welkom door de voorzitter.
2. Mededelingen:
a. Bestuur 50PLUS afdeling provincie Utrecht.
b. Hoofdbestuur 50PLUS (de heer Gielisse HB.
c. Leden 50PLUS provincie Utrecht.
3. Vaststellen van de agenda.
4. Vaststellen van de notulen ledenvergadering 10 november 2018.
5. Verkiezingen* functie secretaris en twee algemene  bestuursleden.
6. Terugblik op verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap (secretaris/campagneleider 2019).
7. Ledenwerving en leden behoud (de heer Gielisse HB).
8. Korte pauze(rond 11:00 uur).
9. Duurzame energieopwekking in provincie Utrecht (Ieke Benschop NMU). https://www.nmu.nl/wat-we-doen-2/energie/
10. Vooruitblik gemeenteraadsverkiezingen.
11. Europese verkiezingen.
12. Rondvraag.
13. Sluiting (12.00 uur).
Lunch 12:00 tot 13:00 uur. 

 *Kandidaten voor de diverse functies:
Joop Mays, Algemeen Bestuurslid, per 11 december 2018 waarnemend Secretaris/Vicevoorzitter; stelt zich kandidaat voor de functie Secretaris/Vicevoorzitter.
Annelies Hart, stelt zich kandidaat voor  de functie Algemeen bestuurslid. Per 19 februari 2019 waarnemend Algemeen bestuurslid.
Richard Postma, stelt zich kandidaat voor de functie Algemeen bestuurslid. Per 1 april 2019 waarnemend Algemeen bestuurslid.

 

Als u de vergadering wilt bijwonen dan ontvangen wij graag per omgaande,  maar graag uiterlijk 30 april 2019 (in verband met de catering),  uw aanmelding per mail naar: secretaris@50plusutrecht.nl.

De Roskam in Achterveld is met het openbaarvervoer, wandelend, per fiets en per auto uitstekend bereikbaar. Rondom De Roskam is er ruime parkeergelegenheid. Aan de voorzijde van De Roskam staat de bijna honderd jaar oude Sint Jozefkerk. Dat is hét herkenningspunt om De Roskam gemakkelijk te vinden. Adres: Hessenweg 212, 3791 PN Achterveld

___________________________________ 

 ROB VAN DEN HOEK IN
HOOGHEEMRAADSCHAP

Op de dag van de Provinciale Statenverkiezingen, woensdag 20 maart, hadden ook de Waterschapsverkiezingen plaats. Namens 50PLUS werd Rob van den Hoek gekozen in het Hoogheemraadschap Stichtste Rijnlanden. 
Onder de titel ‘Hart voor water’ heeft 50PLUS het Hoofdlijnenprogramma 2019-2023 opgesteld. Dat programma is HIER te lezen.
Er is ook een FLYER waarin valt te lezen waar 50PLUS in het Hoogheemraadschap voor staat.

Rob van den Hoek 250

Rob van den Hoek, namens 50PLUS gekozen in het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Waterschap


 nederland1

_______________________________

PRIVACYVERKLARING

Als gevolg van de nieuwe privacywetgeving kent ook 50PLUS een privacyverklaring. Deze verklaring informeert u onder meer hoe 50PLUS persoonsgegevens verwerkt, welke doeleinden 50PLUS hiervoor heeft en welke privacyrechten u heeft. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen 50PLUS. Klik HIER om kennis te nemen van de volledige tekst van de verklaring.