banner 01

Nieuwegein, 6 juli 2015

De eerste Statenvergadering na de verkiezingen

Fractie Provinciale Staten Utrecht. Peter Koning (l), Mieke Hoek en Ton Richter

Ondertussen is de fractie van 50PLUS in onze provincie compleet. Dat wil zeggen dat Mieke Hoek als fractievoorzitter twee commissieleden naast zich heeft, te weten Peter Koning en Ton Richter.

De kadernota, te weten de nota die aangeeft waar de gedeputeerden geld aan uit willen geven, was het eerste echt belangrijke stuk dat serieuze discussies veroorzaakte.

Met elf fracties in de zaal is dat geen eenvoudige zaak. Wat verder de situatie nog complexer maakt is dat er nu echt een meerderheid gevonden moet worden. Zoals Mieke Hoek zei: tijdens de verkiezingsdebatten mooie praatjes en daarna opeens een beleidsarme nota. Die kan dan als excuustruus gebruikt worden om lastige onderwerpen maar even naar de achtergrond te laten verdwijnen.

Onze Mieke heeft gevochten voor haar kernpunten en daaronder vallen kleine kernen beleid, openbaar vervoer ook voor die kleine kernen, herinrichting buitengebieden, enz. Ook lege kantoren en onrendabele windmolens hebben onze aandacht

Tenslotte is de Kadernota vastgestel met een meerderheid waartoe ook 50 PLUS behoorde. Zo houden we in ieder geval een aantal van onze kernpunten in ere.

En verder weet u het. Politiek plus bureaucratie samen werkt soms stroperig. Dus het wordt weer een kwestie van lange adem en volhouden! Nu dat hebben we ondertussen wel geleerd. Maar in ieder geval speelt onze bijdrage mee in de kaders. Daar kan niemand om heen. Want kleine kernenbeleid enz zijn buitengewoon belang voor onze oudere bewoners die daar wonen en voor wie allerlei voorzieningen in stand gehouden moeten worden. Dat is dan maar weer eens gezegd.

Herman Troost

 

Op voorsprong

advantage up 0

Met zijn allen hebben we de moed er in gehouden. Er is gezwoegd, geplakt, gediscussieerd, gevaren, geflyerd, geschreven, kou geleden en ga maar door. Uiteindelijk was daar het resultaat en dat mag er wezen. Mieke Hoek heeft haar stemmenaantal ruim verdubbeld en heeft daarmee met gemak haar zetel behouden. Elders in het land werden nul zetels er een of twee, en in de meeste provincies zijn we weer en beter vertegenwoordigd. Met als uiteindelijk resultaat twee zetels in de Eerste Kamer! Daarnaast doen we in een groot aantal waterschappen mee. En ook dat is een applaus waard.

Zo zie je maar. Van de haastige improvisatie van zo’n vier jaar geleden naar een meer structurele aanpak en ook meer mensen die de uitdaging aangingen. Omdat Den Haag er gewoon een potje van maakt. Dat zien wij ouderen, gewapend met kennis en historisch besef, een stuk sneller dan de kinderen van de Mammoetwet. Dat geeft ons een voorsprong op het gemiddelde Kamerlid en de wil om onze stem te laten horen.

Wij staan op tegen de onverschilligheid waarmee zekerheden worden weggegooid. We zullen blijven knokken voor een eerlijke en rechtvaardige aanpak wanneer het gaat om zorg, wonen en welzijn. En we zullen onze koopkracht blijven verdedigen en dwars door het Haagse jargon, dat vol is van halve waarheden, heen prikken.

De huidige machthebbers gaan afhankelijk van hun kleur door of linksaf of rechtsaf. Ze beloven ons oplossingen die ze al vier of zes jaar eerder aankondigden en niet waar kunnen maken. Waarbij de niet haalbaarheid van hun plannen verdronken wordt in een brij van welsprekendheid vol van halve waarheden.

De SP had als laatste kreet: ‘Reken af’. Dat lijkt logisch. Maar, ook zij vertellen er niet bij hoe dat moet. Of hebben ze iets ontvangen wat ze nog moeten betalen? Ja, communicatie is een schoon goed. Laten we dus helder, kort en krachtig blijven. Dat kunnen de inwoners van ons landje begrijpen en al doende vermijden we de fouten die de gevestigde politieke orde voortdurend maakt! 

Herman Troost

Met dank aan het hele team van de provincie Utrecht en al die mensen die landelijk zoveel werk hebben gedaan!

U heeft het voor het zeggen, wanneer u stemt

Nieuwegein, 16 maart 2015

logo provincialestaten

Het geharrewar tussen de grote partijen is beschamend. In afwachting van 18 maart zijn de politieke leiders van de grootste partijen met elkaar in gevecht alsof ze leden van verschillende straatbendes zijn. Alles schijnt geoorloofd en naarmate de tijd vordert, wordt de stemming grimmiger. Daarvoor moet u niet naar de geforceerde glimlachjes kijken. Nee, let op de trappen onder de gordel en de tevreden gelaatsuitdrukking wanneer die bij de ander hard aangekomen zijn.

Men strooit cijfers in het rond en debiteert standpunten alsof men de wijsheid in pacht heeft. De bedoeling is om de tegenstanders onderuit te halen of minstens te destabiliseren. Toegeven dat er zaken niet gelukt zijn, of gewoon niet werken, is natuurlijk niet aan de orde, tijdsbesef evenmin. Zo koppelt men losjes mislukte zaken uit het verleden aan mogelijkheden van de toekomst.

Ik neem de heren overigens maar twee zaken bijzonder kwalijk. Van implementatie, uitvoering en controle weten ze niets af. Dat het over ons, de inwoners van dit landje, en onze toekomst zou moeten gaan, is allang vergeten.

Wat dat betreft hebben de senioren van onze partij een afwijkende en ook veel sterkere visie. Het gaat over ons en onze koopkracht, ons pensioen, onze veiligheid, onze gezondheid, onze woonplaats en onze provincie. Tastbare zaken die we allemaal voelen en kunnen zien. Ga morgen dus stemmen op 50PLUS. Wij zijn ook niet perfect. Maar we hebben tenminste de intentie om ons met onze inwoners bezig te houden! Daarvoor hebben we kennis, ervaring en tijd beschikbaar. En die zullen we zo goed mogelijk gebruiken. Dat beloof ik u.

Herman Troost

Is daar wat voor ouderen in die molen?

Nieuwegein, 3 maart 2015

thema header windmolens 1280x450 

Gisteren was het dan zover. In ons provinciehuis was de aftrap van de campagne voor de provinciale verkiezingen. Chaotisch en soms boeiend. Boeiend was de inleiding van Vincent Bijlo die de zaal met kandidaten en hun ondersteuning een spiegel voor hield. Kort en goed liet hij zien dat we soms buitengewoon lachwekkend zijn. En hij heeft gelijk. Wat is die politiek toch met zichzelf bezig.

De een is voor windmolens, en de ander tegen. Elk heeft daarbij wel een technisch georiënteerd verhaal. Zonder windmolens putten we al onze energiebronnen uit. Met windmolens worden de burgers ziek en misselijk. Al doende loopt de politiek met molentjes. Daarnaast hebben we dan het voor en tegen betreffende de verbreding van de A27. De tegenstanders schreeuwen moord en brand, alsof we hier de Sahara gaan veroorzaken. De voorstanders weten zeker dat onze economie in elkaar stort wanneer we  die A27 niet verbreden.

En de mensen van onze provincie? Ja die stonden niet op de agenda. Stem daarom gerust op 50 PLUS. Die zijn bezig voor senioren, hun kinderen en kleinkinderen. Dat heet wonen, welzijn en zorg, veiligheid en aandacht voor uitvoering. En vergeet het koopkrachtplaatje niet.

Ga in ieder geval stemmen, want anders heb je geen recht van spreken. 

Herman Troost

Zo van die gewone dingen, zo voor het stemmen gaan...

Nieuwegein, 25 februari 2015

Ze zijn weer op weg, de leden en kandidaten van 50PLUS. Meestal gaat het om eenvoudige zaken. Posters plakken, verkiezingskrant bezorgen bij leden en in wijken waar veel senioren wonen. Gesprekken voeren over wat er nu weer voor vreemde zaken in de krant stonden. Hoe het toch zal gaan met ons pensioen en onze AOW en het plan voor meer groen in onze provincie? Kortom de gewone dingen waar mensen mee bezig zijn.

Maar erachter zijn anderen weer bezig met voorbereidingen. Met nadenken over de informatie die de kandidaten nog nodig hebben. Met het uitwerken van plannen voor een boottocht op de Vecht op 12 maart met kandidaten en leden. Voor het bijwonen van discussies tussen kandidaten. Voor een happening bij de Dom op 13 maart om 12.00 uur precies.  Voor het bijwonen van een vergadering van het wetenschappelijk bureau op diezelfde middag, ook in het centrum van Utrecht. Met het uitnodigen van de pers.

Zo gaat het nog wel een poosje door. Van flyers samenstellen tot artikelen schrijven en voorbereidingen treffen voor discussies met kandidaten van de andere partijen. Voor het laten vertalen van een flyer in het Chinees en de kernpunten van het partijprogramma nog een doornemen. Allemaal dingen van en voor mensen!

De verkiezingen komen er aan voor de provincie en getrapt voor de Eerste Kamer. Dat is heel belangrijk voor ons allemaal. Dat wordt mogelijk gemaakt door die gewone leden en kandidaten die vinden dat we voor onszelf op moeten komen. Die daarom gewoon aan de slag gaan!

Wanneer u dat leest, dan is het toch niet moeilijk om even te gaan stemmen! Al was het maar voor die actievelingen, voor die kandidaten, voor die lijsttrekker, Mieke Hoek, die al vier jaar voor 50PLUS in de provincie in touw is. En dat met heel veel succes. Zeker voor een nieuweling van een kleine partij.  Steun ons om die partij sterker te maken. Stem op 50PLUS.

Kijk regelmatig op onze site en die van 50PLUS Dus.

Herman Troost

 


provinciehuis 250

Het Huis der Provincie van Utrecht.

Privacyverklaring

Als gevolg van de nieuwe privacywetgeving kent ook 50PLUS een privacyverklaring. Deze verklaring informeert u onder meer hoe 50PLUS persoonsgegevens verwerkt, welke doeleinden 50PLUS hiervoor heeft en welke privacyrechten u heeft. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen 50PLUS. Klik HIER om kennis te nemen van de volledige tekst van de verklaring.

Publieksjaarverslag
waterschap

Het publieksjaarverslag 2017 van Waterschap Vallei en Veluwe is gepubliceerd. Ook 50PLUS heeft zitting in dit waterschap. Het nieuwsbericht op de website van het waterschap met een link naar dit online document staat hier: https://www.vallei-veluwe.nl/actueel/actuele-thema/publieksjaarverslag/


 

nederland1