banner 01

 LEERKES 300

Voorzitter
Alfons Leerkes

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon 06-36534632 

 

 mays300

Secretaris/vice-voorzitter
Joop Mays

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Telefoon 06-45120560

 

postma300

Waarnemend penningmeester
Richard Postma

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 walraven300

Algemeen bestuurslid
Paul Walraven

 

Algemeen bestuurslid
Annelies Hart

 

 


KOEKJES1

LEDENVERGADERING
50PLUS UTRECHT OP
ZATERDAG 9 NOVEMBER
                                                               
Uitnodiging  Provinciale Algemene Ledenvergadering 50PLUS afdeling provincie Utrecht
Adres:  De Brug, *Schuilenburgerweg 2,  3816 TB Amersfoort, telefoon 033-4725109.  www.zalenverhuuramersfoort.nl
Datum: zaterdag 9 november 2019.
Aanvang: 10.00 uur (zaal open vanaf 9.30 uur) tot 13:00 uur (inclusief  lunch).


De concept agenda luidt alsvolgt:

1. Welkom door de voorzitter(10:00 uur);
2. Mededelingen:
a. Bestuur 50PLUS afdeling provincie Utrecht (voorzitter);
b. Hoofdbestuur 50PLUS (de heer Gielisse HB);
c. Leden 50PLUS provincie Utrecht;
3. Vaststellen van de agenda (leden);
4. Vaststellen van de **notulen ledenvergadering 11mei 2019 (leden);
5. Verkiezingen*** functie penningmeester en een algemeen bestuurslid (leden);
6. Ervaringen als Statenlid Provinciale Staten Utrecht (Mieke Hoek);

Korte pauze (rond 11:00 uur);

7. Ervaringen bestuurslid Waterschap Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden (Rob van den Hoek);
8. Vooruitblik gemeenteraadverkiezingen 2022:
a. Toelichting op keuze gemeenten in  provincie Utrecht waar 50PLUS gaat meedoen aan de raadverkiezingen;
b. Toelichting op het proces en de acties;
c. Mogelijkheid tot vragen en discussie.
9. Rondvraag;
10. Sluiting (12.00 uur).

Lunch 12:00 tot 13:00 uur.  Er wordt u een eenvoudige lunch aangeboden.

*De Brug is per openbaar vervoer goed te bereiken. Syntus Stadsbus 8 vanaf Station Amersfoort, uitstappen bushalte Euterpeplein. 4 minuten lopen naar De Brug.

**Notulen PAV 11 mei 2019 staan per 16 oktober 2019 op www.50pluspartij.nl onder 50PLUS in de PROVINCIE, kies dan UTRECHT.

***Kandidaten voor de functies van penningmeester en algemeen bestuurslid zijn:

Richard Postma, stelt zich kandidaat voor de functie van penningmeester. Per 3 juni 2019 waarnemend penningmeester.
Paul Walraven, stelt zich kandidaat voor de functie van algemeen bestuurslid. Per 3 juni 2019 waarnemend algemeen bestuurslid.

Als u de vergadering wilt bijwonen dan kunt u zich aanmelden per omgaande,  maar uiterlijk 25 oktober 2019.
Met uw naam,  voorletters, woonplaats en lidmaatschapsnummer, en of u gebruik maakt van de lunch. 
Indien u om medische redenen een dieet of een allergie wordt u verzocht dat in de aanmeldingsemail te vermelden.
Uw aanmelding per mail naar: secretaris@50plusutrecht.nl
Uw aanmelding per post naar:  J.W.A. Mays, Klarinet 291, 3766GN, Soest.

Wij zien belangstellend uit naar uw komst.

Namens het bestuur, met vriendelijke groet,
Joop Mays(J.W.A.).
Secretaris/vicevoorzitter 50PLUS-partij afdeling provincie Utrecht.
Klarinet 291, 3766GN, Soest
T: 0356011075.
M: 0645120560.
E1: secretaris@50plusutrecht.nl
E2: maysjoop@ziggo.nl

 ________________________________

VERSLAG ALGEMENE
LEDENVERGADERING
50PLUS UTRECHT

Op zaterdag 11 mei 2019, een mooie zonnige dag, nam een aantal en-thousiaste 50PLUS leden uit de provincie Utrecht de moeite om de Algemene Ledenvergadering van de Provincie Utrecht bij te wonen in Restaurant de Roskam in Achterveld. Algemene Ledenvergaderingen zijn een moment waarbij bestuur en leden bijeenkomen om elkaar te informeren en waarbij ook belangrijke zaken aangaande de partij besproken en besloten worden.
De vergadering kreeg het verzoek om drie functionarissen te kiezen, de secretaris en twee algemeen bestuursleden. Joop Mays, in 2018 gekozen als algemeen bestuurslid, heeft vanaf 1 december 2018 gefunctioneerd als  waarnemend secretaris/vicevoorzitter en heeft zich kandidaat gesteld als secretaris. Annelies Hart, sinds 19 februari 2019 waarnemend  algemeen bestuurslid, en Richard Postma, sinds 1 april 2019 waarnemend  algemeen bestuurslid, stelden zich kandidaat voor de functie van algemeen bestuurslid. Alle drie zijn zij door de aanwezige leden benoemd.

Terugblik verkiezingscampagne Provinciale Staten Utrecht en Waterschap Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden.
Mieke Hoek is wederom gekozen in de Provinciale Staten van Utrecht en voor de eerste maal neemt 50PLUS ook zitting in het bestuur van het Waterschap Stichtse Rijnlanden in de persoon van Rob van den Hoek.
De verkiezing Provinciale Staten Utrecht heeft ongeveer 4000 meer stemmen opgeleverd dan in 2015. Helaas nog niet genoeg voor een tweede zetel in de Staten. De Regiegroep (waarin zitting hadden Joop Mays, Mieke Hoek en Rob van den Hoek) heet gezamenlijk de campagne voorbereid en uitgevoerd. Met beperkte middelen hebben zij een hele goede campagne gevoerd en zijn hierbij ook binnen budget gebleven. 
Naast het succes in de Provincie Utrecht is er ook nog een ander prachtig resultaat te melden. Waterschappen besturen ook over de Provinciegrenzen heen. Zo heeft de provincie Utrecht vier Waterschappen (gedeeltelijk) binnen haar grenzen. Een van de waterschappen waar we ook een succes kunnen melden is het Waterschap Veluwe en Vallei. 50PLUS heeft daar twee zetels veroverd waardoor de nummer 3 op de lijst (Annelies Hart, woonachtig in Baarn) een commissieplaats mag innemen.

Werving en behoud van leden.
Meer leden en meer stemmen voor 50PLUS bij toekomstige verkiezingen, dat moet het resultaat zijn van het nieuw te starten beleid voor het behouden van en werven van (nieuwe) leden. Dat maakt ons politiek sterker.  De heer Gielisse, algemeen bestuurslid hoofdbestuur 50PLUS-partij en tevens contactpersoon voor ons provinciale bestuur, heeft de aanwezige leden geïnformeerd over de nieuwe lijn betreffende werving en behoud van leden 50PLUS. Dit beleid is vastgelegd in de notitie  “Ledenwerving en ledenbehoud”.

Presentatie Federatie Natuur en Milieu.
In de Provinciale Algemene Ledenvergadering van 30 augustus 2018 heeft het bestuur de belofte gedaan om in de Algemene Ledenvergadering ook voor 50PLUS belangrijke thema’s in de vorm van discussies en/of presentaties aan de orde te laten komen.
Deze keer hadden we Ieke Benschop, Projectleider Federatie Natuur en Milieu Utrecht, uitgenodigd om ons door middel van een presentatie te informeren over een actueel onderwerp betreffende milieu en duurzaamheid. Een boeiend onderwerp  met nogal wat “eyeopeners” bij de leden. Het leverde veel vragen en een boeiende discussie op.
De leden hebben zeer positief gereageerd op deze presentatie en op het voornemen van het bestuur om op elke Algemene Ledenvergadering een dergelijke presentatie te (laten) geven.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022.
Tot slot heeft de afdelingsvoorzitter, Alfons Leerkes, de vergadering meegenomen in een vooruitblik naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Het bestuur heeft de ambitie om in 13 van de 26 gemeenten in de provincie Utrecht mee te doen met de gemeenteraadsverkiezingen. Om dit te kunnen realiseren wordt nu al begonnen met de voorbereiding hiervan.
Joop Mays,
Secretaris/Vicevoorzitter
50PLUS afdeling Provincie Utrecht.

________________________________

 ROB VAN DEN HOEK IN
HOOGHEEMRAADSCHAP

Op de dag van de Provinciale Statenverkiezingen, woensdag 20 maart, hadden ook de Waterschapsverkiezingen plaats. Namens 50PLUS werd Rob van den Hoek gekozen in het Hoogheemraadschap Stichtste Rijnlanden. 
Onder de titel ‘Hart voor water’ heeft 50PLUS het Hoofdlijnenprogramma 2019-2023 opgesteld. Dat programma is HIER te lezen.
Er is ook een FLYER waarin valt te lezen waar 50PLUS in het Hoogheemraadschap voor staat.

Rob van den Hoek 250

Rob van den Hoek, namens 50PLUS gekozen in het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Waterschap


 nederland1

_______________________________

PRIVACYVERKLARING

Als gevolg van de nieuwe privacywetgeving kent ook 50PLUS een privacyverklaring. Deze verklaring informeert u onder meer hoe 50PLUS persoonsgegevens verwerkt, welke doeleinden 50PLUS hiervoor heeft en welke privacyrechten u heeft. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen 50PLUS. Klik HIER om kennis te nemen van de volledige tekst van de verklaring.