banner 01

HARTELIJK DANK VOOR UW STEM

Peter Prins is verkozen tot waterschapsbestuurder van Amstel, Gooi en Vecht.
Gerrit Sprik is verkozen tot waterschapsbestuurder van Vallei en Veluwe.

logo hoogheemraadschap amstel gooi en vecht LogoVeluweValleinaamloos


 

DE AMSTEL, GOOI EN VECHT 50PLUS KANDIDATEN

Linker foto lijsttrekker Peter Prins (Provincie Noord-Holland), rechter foto Ton Richter (Provincie Utrecht).


Peter Prins, lijsttrekker               Ton Richter, nummer 2        


DE VELUWEVALLEI 50PLUS KANDIDATEN

Links op de foto staat Wil Bouwman (Provincie Utrecht), rechts 50PLUS lijsttrekker Gerrit Sprik (Provincie Gelderland).


Wil Bouwman, nummer 2                     Gerrit Sprik, lijsttrekker


 

SPEERPUNTEN WATERSCHAPPEN

Wij roepen u op om te stemmen voor 50PLUS en daarmee voor optimale kwaliteit van waterhuishouding:

nu en in de toekomst.


Wilt u weten waar 50PLUS voor staat? Zie onze speerpunten

 


provinciehuis 250

Het Huis der Provincie van Utrecht.

Privacyverklaring

Als gevolg van de nieuwe privacywetgeving kent ook 50PLUS een privacyverklaring. Deze verklaring informeert u onder meer hoe 50PLUS persoonsgegevens verwerkt, welke doeleinden 50PLUS hiervoor heeft en welke privacyrechten u heeft. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen 50PLUS. Klik HIER om kennis te nemen van de volledige tekst van de verklaring.

Publieksjaarverslag
waterschap

Het publieksjaarverslag 2017 van Waterschap Vallei en Veluwe is gepubliceerd. Ook 50PLUS heeft zitting in dit waterschap. Het nieuwsbericht op de website van het waterschap met een link naar dit online document staat hier: https://www.vallei-veluwe.nl/actueel/actuele-thema/publieksjaarverslag/


 

nederland1