banner 01

Uit de inleiding

In ons verkiezingsprogramma treft u een deel van onze ideeën aan. In tegenstelling tot de meeste partijen vinden wij het niet nodig om elk programmapunt tot in de kleinste details uit te werken. Enerzijds vallen die details weg in eventuele collegeonderhandelingen, anderzijds worden de politieke agenda’s voor een groot deel bepaald door reeds bestaande wet- en regelgeving en door eerdere besluiten die in de provincie na politiek debat of overleg genomen werden.

Wat ons betreft als ouderen partij, zijn we vooral ook gefocust op implementatie en uitvoering die bij de genomen besluiten behoren. Dat is wat de inwoners van onze provincies aan den lijve ondervinden. Dat is echt belangrijk. Wij willen ook de betrokkenheid van burgers bij het beleid bevorderen en staan klaar om met u over uw problemen van gedachten te wisselen. 

Wij nodigen u van harte uit onze verkiezingsprogramma te lezen. Daarin staan ook onze speerpunten. 


Ledenvergadering in het voorjaar

Een datum voor de provinciale ledenvergadering van 50PLUS afdeling Utrecht is nog niet vastgesteld. Wij streven er echter naar deze in het vroege voorjaar te houden. Wij houden u op de hoogte.

Op de oproep van het bestuur van de provinciale afdeling om zich kandidaat te stellen voor bestuursfuncties is boven verwachting goed gereageerd. Dat stemt ons optimistisch. 
 

 
 


nederland1