banner 01

Uit de inleiding

In ons verkiezingsprogramma treft u een deel van onze idee├źn aan. In tegenstelling tot de meeste partijen vinden wij het niet nodig om elk programmapunt tot in de kleinste details uit te werken. Enerzijds vallen die details weg in eventuele collegeonderhandelingen, anderzijds worden de politieke agenda's voor een groot deel bepaald door reeds bestaande wet- en regelgeving en door eerdere besluiten die in de provincie na politiek debat of overleg genomen werden.

Wat ons betreft als ouderen partij, zijn we vooral ook gefocust op implementatie en uitvoering die bij de genomen besluiten behoren. Dat is wat de inwoners van onze provincies aan den lijve ondervinden. Dat is echt belangrijk. Wij willen ook de betrokkenheid van burgers bij het beleid bevorderen en staan klaar om met u over uw problemen van gedachten te wisselen. 

Wij nodigen u van harte uit onze verkiezingsprogramma te lezen. Daarin staan ook onze speerpunten. 


provinciehuis 250

Het Huis der Provincie van Utrecht.

Privacyverklaring

Als gevolg van de nieuwe privacywetgeving kent ook 50PLUS een privacyverklaring. Deze verklaring informeert u onder meer hoe 50PLUS persoonsgegevens verwerkt, welke doeleinden 50PLUS hiervoor heeft en welke privacyrechten u heeft. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen 50PLUS. Klik HIER om kennis te nemen van de volledige tekst van de verklaring.

Publieksjaarverslag
waterschap

Het publieksjaarverslag 2017 van Waterschap Vallei en Veluwe is gepubliceerd. Ook 50PLUS heeft zitting in dit waterschap. Het nieuwsbericht op de website van het waterschap met een link naar dit online document staat hier: https://www.vallei-veluwe.nl/actueel/actuele-thema/publieksjaarverslag/


 

nederland1