banner 01

A2a
 

Initiatief 50PLUS over snelheid op
A2
krijgt brede steun in Staten

Provinciale Staten van Utrecht stemmen in hun vergadering van 25 september over een motie waarvoor het initiatief werd genomen door de fractievoorzitter van 50PLUS, Mieke Hoek. In de motie wordt Gedeputeerde Staten van Utrecht gevraagd het verzoek van de gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen te honoreren om samen op te trekken tegen het voornemen van de rijksoverheid om de snelheid op de A2 overdag te verhogen naar 130 Km/u.

Naar aanleiding van het verzoek van Stichtse Vecht en De Ronde Venen heeft Mieke Hoek het initiatief genomen om samen met Statenlid Julie d'Hondt van de Partij van de Arbeid een motie voor te bereiden voor de komende Statenvergadering op 25 september. In totaal hebben 10 van de 13 politieke partijen in de Staten de motie ondersteund. Te weten 50PLUS, PvdA, GroenLinks, SP, CDA, Forum voor Democratie, D66, CU, SGP en de PvdD.

Inmiddels heeft de Raad van State het stikstofbeleid van de overheid afgekeurd. Dat heeft onder meer als consequentie dat de maximumsnelheid op de snelweg A2 tussen Amsterdam en Utrecht  overdag voorlopig 100 kilometer per uur blijft. Ondanks de uitspraak van de RvS zal de motie nog wel worden ingediend en naar verwachting worden aangenomen in de Statenvergadering van 25 september. Mieke Hoek: "Met zo'n grote meerderheid van indieners moet dat lukken. Al is het maar voor je weet maar nooit. Het is nu uitstel, maar nog geen afstel."

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat maakte enige tijd geleden het voornemen bekend om de snelheid op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht na de zomer te verhogen overdag naar 130KM/u. In het najaar van 2015 speelde dezelfde dreiging ondanks het feit dat de belofte is gedaan dat bij de verbreding van de A2 naar 5 rijstroken aan beide zijden de snelheid op 100Km/u zou blijven.

Vanuit de belendende gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen was hier veel verzet tegen en ook in de Provinciale Staten is op 2 november 2015 met een ruime meerderheid een motie  tegen de beoogde verhoging aangenomen.

In 2016 is de snelheid ondanks veel verzet, de belofte negerende, voor de nacht omhoog gegaan van 100Km/u naar 130Km/u. Na het huidige voorstel om alsnog overdag de snelheid te verhogen van 100Km/u naar de 130Km/u hebben de beide gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen een brief gestuurd naar het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht met het verzoek om met de minister in gesprek te gaan om de rijsnelheid naar de 130Km/u op het voorgenomen traject niet te realiseren.

Een van de belangrijke argumenten is de onlangs gedane uitspraak van de Raad van State in het kader van de PAS (Programma Aanpak Stikstof) om oorzaken die verhoging van stikstof tot gevolg hebben te minimaliseren. Zeker daar waar onder meer Natura 2000-gebieden zijn. Dit is ook zo nabij het gedeelte van de A2 tussen Amsterdam en Utrecht, zoals bijvoorbeeld de Natura 2000-gebieden Oostelijke Vechtplassen en Botshol.

De door Mieke Hoek geïnitieerde motie weet zich verzekerd van de steun van 38 van de 49 zetels in de Provinciale Staten. Dat betekent een bundeling van krachten met de opdracht aan het college van Gedeputeerde Staten om zich aan te sluiten bij het verzet van de beide genoemde gemeenten en in overleg te gaan met de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.
 
Klik HIER om kennis te nemen van de motie voor 25 september.
 
© 17 september 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ledenver mei 2019 600


50PLUS WIL IN HELFT VAN UTRECHTSE GEMEENTEN

MEEDOEN AAN RAADSVERKIEZINGEN

50PLUS in de provincie Utrecht heeft de ambitie om in 13 van de 26 gemeenten in de provincie mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Om dit te kunnen realiseren wordt nu al begonnen met de voorbereiding hiervan.

Voorts moet meer leden en meer stemmen voor 50PLUS bij toekomstige verkiezingen het resultaat zijn van het nieuw te starten beleid voor het behouden en werven van (nieuwe) leden. Vanuit het hoofdbestuur is de afdeling Utrecht geïnformeerd over de nieuwe lijn betreffende werving en behoud van leden van 50PLUS. Dit beleid is vastgelegd in de notitie  "Ledenwerving en ledenbehoud".

Een en ander kwam aan de orde tijdens de Algemene Ledenvergadering van de afdeling.  Daar werd ook vastgesteld dat de verkiezing voor Provinciale Staten Utrecht ongeveer 4000 meer stemmen heeft opgeleverd dan in 2015. Nog net niet genoeg voor een tweede zetel in de Staten.

Zie voor het verslag van de Algemene Ledenvergadering de rechter kolom.

De foto, van Hedwig de Groot, werd gemaakt tijdens de Algemene Ledenvergadering.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Statenleden 600
 
GEKOZEN STATENLEDEN ONTMOETEN ELKAAR
 
In het gebouw van de Tweede Kamer is een bijeenkomst geweest van alle in maart gekozen Provinciale Statenleden van 50PLUS. Ook Mieke Hoek, statenlid in Utrecht, was daarbij.
 
Onder meer maakten zij daar nader kennis met de leden van de Eerste Kamer. De Provinciale Staten kiezen op 27 mei de nieuwe Senaat.
 
Verder spraken de Statenleden van 50PLUS over allerlei actuele onderwerpen die in iedere provincie van toepassing zijn. Zoals openbaar vervoer, woningbouw, infrastructuur en de energieperikelen.
 
Geheel links op de foto staat 50PLUS-partijvoorzitter Geert Dales. Rechts van hem Mieke Hoek, voor 50PLUS voor een derde periode lid van Provinciale Staten van Utrecht.  Het Limburgse 50PLUS-Statenlid Anne Marie Fischer-Otten (in de rolstoel) nam haar geleidehond mee naar het Kamergebouw.
 
Bij de Statenverkiezingen steeg het aantal 50PLUS-Statenleden ten opzichte van 2015 met drie. Zeeland verdubbelde. Gelderland verdubbelde. Groningen werd veroverd. In Overijssel miste 50PLUS op een haar na de derde zetel. In Flevoland idem. "Het was een mooi resultaat", zei 50PLUS-voorzitter Dales in een beschouwing. Die beschouwing is HIER te lezen.
 
© 24 april 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mieke installatie 2019 600
Op de foto: Na haar installatie als lid van Provinciale Staten van Utrecht namens 50LUS, op 28 maart 2019, wordt Mieke Hoek gefeliciteerd door de Commissaris van de Koning.

DERDE PERIODE VOOR 50PLUS IN

PROVINCIALE STATEN UTRECHT

50PLUS is voor de derde achtereenvolgende periode van vier jaar vertegenwoordigd in Provinciale Staten van de provincie Utrecht. De partij behaalde bij de verkiezingen van 20 maart opnieuw een zetel.

Mieke Hoek uit Vreeland (foto), bij de verkiezingen lijsttrekker voor 50PLUS, begint aan een derde zittingsperiode in de Utrechtse Staten. 

In de weken voorafgaande aan de verkiezingen voor Provinciale Staten had Mieke Hoek haar agenda vol staan. Tegenover het AD Utrechts Nieuwsblad verklaarde zij tijdens de verkiezingscampagne: "Bijna elke dag is er wel een debat. Het is best heftig, maar het hoort erbij. Het is gek als je er niet bent. Ik loop al zestien jaar mee in de politiek. Ik bereid me goed voor. Ik kijk wat er speelt in een bepaalde regio. En denk na over wat ik aantrek. Dat laatste is ook belangrijk."

Om kennis te nemen van het profiel van Mieke Hoek klik HIER. Om het verkiezingsprogramma plus speerpunten van 50PLUS Utrecht te lezen klik HIER.

© 20 maart 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spandoek 600
TWEEDE KAMERLEDEN 50PLUS KOMEN
OP 15 MAART NAAR BREUKELEN

De weekmarkt Breukelen kleurt op vrijdag 15 maart paars. De Tweede Kamerleden Henk Krol, Martin van Rooyen en Corrie van Brenk zijn aanwezig met de campagneploeg van 50PLUS om de inwoners van Stichtse Vecht en de regio over het verkiezingsprogramma 50PLUS Utrecht te informeren.


Onder het spandoek '50PLUS geeft ouderen een stem' midden op het plein kan men de Kamerleden ontmoeten en met hen in gesprek gaan.

Iedereen vanaf 18 jaar kan op woensdag 20 maart naar de stembus voor een nieuwe Provinciale Staten. Ook de Vreelandse Mieke Hoek, die wederom lijsttrekker 50PLUS Utrecht is, en de Loenense Hedwig de Groot, die op plek 2 van de verkiezingslijst 50PLUS Utrecht staat, maken deel uit van de enthousiaste groep die de bezoekers van de markt graag te woord staat.

50PLUS heeft zorg voor de inwoners van Nederland. Ga vooral stemmen, omdat het gaat over fietspaden, wegen en openbaar vervoer, maar ook over woningbouw, natuur, recreatie, gezonde lucht en leefomgeving.

In mei kiezen de Statenleden de samenstelling van de Eerste Kamer. Uw stem op 20 maart is dan ook dubbel belangrijk! Kom op 15 maart vanaf 13.00 uur naar de weekmarkt in Breukelen. Dan kunt u de top van 50PLUS persoonlijk ontmoeten. Voor meer informatie over ons verkiezingsprogramma zie www.50plusutrecht.nl

Mieke Hoek, Statenlid 50PLUS provincie Utrecht en lijsttrekker,
Telefoon 06 20 20 62 40  en email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VERKIEZINGSAFFICHES WEER GEPLAKT

verkiezingen 2019 600

De eerste 50PLUS-verkiezingsaffiches zijn zaterdag in de provincie Utrecht weer geplakt. Met een geweldig plakteam op de Gemeentewerf in Doorn.

De provinciale- en waterschapsverkiezingen zijn op 20 maart. "Laat uw stem niet verloren gaan. Uw stem is onze stem", houdt 50PLUS de inwoners van Utrecht voor.

Op de foto van linksaf: Mieke Hoek (Statenlid en lijsttrekker), Joop Mays (secretaris en vicevoorzitter afdeling Utrecht), Corrie van Brenk (Tweede Kamerlid), Alfons Leerkes (voorzitter afdeling Utrecht), Richard Postma (vierde op de kandidatenlijst), Hedwig de Groot (commissielid Statenfractie 50PLUS Utrecht en tweede op de kandidatenlijst).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

lijsttrekkerdebat2019

Op de foto: Mieke Hoek van 50PLUS vertelt waar haar partij voor staat tijdens het eerste lijsttrekkersdebat, in De Bilt op 6 februari, met een gehoor van circa 200 personen.

50PLUS UTRECHT VOOR NU EN STRAKS

De leus 50PLUS Utrecht voor nu én straks is onderdeel van de flyer die de partijafdeling heeft gemaakt in het kader van de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen op woensdag 20 maart. Een foto van de lijsttrekker, Mieke Hoek, staat ook op de flyer.

Mieke Hoek is in de provincie Utrecht zittend Statenlid voor 50PLUS. De leden van de afdeling Utrecht van de partij besloten enkele weken geleden dat zij de kandidatenlijst opnieuw  aanvoert.

Op de flyer wordt ook een aantal speerpunten van 50PLUS Utrecht genoemd. Klik HIER om van deze speerpunten kennis te nemen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Statenzaal 600

VERKIEZINGSPROGRAMMA 50PLUS UTRECHT

De afdeling Utrecht van 50PLUS heeft haar programma voor de verkiezingen voor Provinciale Staten gereed. Daarin staat wat de partijafdeling de komende vier jaar wil doen in het belang van de inwoners van de provincie Utrecht. Leden van 50PLUS hebben bij de samenstelling van het programma hun inbreng geleverd en het programma is goedgekeurd door het hoofdbestuur van de partij.

Luisteren naar de inwoners en meedenken met hun belangen is voor 50PLUS een must! 50PLUS kijkt bij het innemen van standpunten naar het onderwerp dat op tafel ligt en daarbij naar waar Nederland en zijn inwoners beter van worden.

Landelijke issues hebben soms een andere benadering nodig dan provinciaal of plaatselijk. Uit de bevolkingsprognose van het CBS blijkt dat in 2019, 50% van de volwassenen in Nederland 50-plusser is.

Politici van veel partijen zijn dikwijls jonger dan 50 jaar en het is dan ook heel belangrijk dat politiek Nederland via 50PLUS inzake onder meer werk, inkomen, zorg, wonen, duurzaamheid en verkeer, voldoende, betaalbare voorzieningen en een goed leefklimaat bij de les wordt gehouden.

Vooral senioren zijn vaak minder georganiseerd en kunnen daardoor minder een vuist maken. Door de gestegen en verder stijgende AOW-leeftijd, het niet of onvoldoende indexeren van uitkeringen en pensioenen komen mensen op middelbare leeftijd dikwijls financieel in de knoei, omdat kosten voor de dagelijkse levensbehoeften wel stijgen. 50PLUS benadert politieke besluiten door de ogen van vier generaties. Zowel de eigen generatie wordt bediend, als de generaties van ouders, kinderen en kleinkinderen. Politiek bedrijven vanuit 50PLUS betekent zo een viervoudige meerwaarde.

Natuurlijk moeten er keuzes gemaakt worden. Om de kiezers te laten weten waar die keuzes voor 50PLUS provincie Utrecht liggen, is er het verkiezingsprogramma. Daarin staan ook de speerpunten van 50PLUS Utrecht.

Op de foto de vergaderzaal van Provinciale  Staten van Utrecht.

© 24 januari 2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dales 600 2

UTRECHT KLAAR VOOR
PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN

De afdeling Utrecht van 50PLUS is klaar voor de verkiezingen voor Provinciale Staten op woensdag 20 maart. De campagne is gestart.

De aftrap voor de verkiezingscampagne werd min of meer gegeven door 50PLUS-partijvoorzitter Geert Dales.  Die ondertekende in de fractiekamer van 50PLUS het formulier van de Kiesraad (foto). Daarop staan onder meer de namen van de kandidaten in de provincie Utrecht voor de Statenverkiezingen. Dit was het eerste formulier in het land dat Geert Dales tekende.

Het formulier, de H3-1, moet door de gemachtigde van de partij, de voorzitter van het hoofdbestuur, getekend worden om toestemming te geven dat, in dit geval, 50PLUS in de provincie Utrecht meedoet met de Provinciale Statenverkiezingen.
 
De ledenvergadering van 50PLUS Utrecht benoemde op 10 november het zittende Statenlid Mieke Hoek tot lijsttrekker bij de Statenverkiezingen. De volgorde op de kandidatenlijst is:
1. Mieke Hoek, Vreeland; 2. Hedwig de Groot, Loenen aan de Vecht; 3. Henk van de Mheen, Bunschoten; 4. Richard Postma, Driebergen-Rijssenburg; 5. Ruud Schalkwijk, Utrecht; 6. Rob van den Hoek, Driebergen-Rijssenburg; 7. John Severin, Veenendaal; 8. Ton de Mol, Nieuwegein; 9. Thomas Eekels, Mijdrecht; 10. Alfons Leerkes, Wilnis; 11. Joop Mays, Soest; 12. Paul Walraven, Amersfoort; 13. Annelies Hart, Baarn; 14. Corrie van Brenk, Utrecht.
 
Klik HIER om de profielen te lezen van de nummer 1 tot en met 4 op de kandidatenlijst.  Het formulier H3-1 is HIER te zien.
 
50PLUS Utrecht doet ook voor het eerst mee aan de waterschapsverkiezingen op dezelfde dag. Op de kandidatenlijst van de partijafdeling voor het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden staan: 1. Rob van den Hoek, Driebergen-Rijssenburg (lijsttrekker); 2. Ruud Schalkwijk, Utrecht; 3. Ton de Mol, Nieuwegein; Jack Schifferling, Nieuwegein; 5. Maarten Cornelissen, Nieuwegein. 

© 13 januari 2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

excursie 27 augus 2018 

MET STATENJACHT OP EXCURSIE
DOOR DE VECHTSTREEK

De nadere kennismaking met de Vechtstreek  en de informele ontmoetingen zullen een positief effect hebben op de onderlinge samenwerking, waarbij betrokkenen zich gezamenlijk inzetten voor een goed bestuur van de provincie Utrecht. Dat was de algemene verwachting van de deelnemers aan het eind van de traditionele Utrechtse Statenexcursie.

Voor aan het einde van het zomerreces bij de provincie Utrecht stond de traditionele Statenexcursie in de agenda van de Commissaris van de Koning, Gedeputeerden,  Statenleden van de politieke fracties, commissieleden, fractiemedewerkers, leden directie en secretariaten van de Commissaris van de Koning en Gedeputeerden. Dit jaar werd gekozen voor de Vechtstreek.

In Loenen aan de Vecht lagen op maandag  27 augustus aan de kade bij het voormalige gemeentehuis Beek en Hoff het Statenjacht en een salonboot klaar om de bijna 60 mensen via de rivier De Vecht (nader) te laten kennismaken met de natuur en fraaie bebouwing van de oevers, met ook onder meer prachtige monumentale buitenhuizen en theekoepels. Door de mondelinge toelichting aan boord sprak al het fraais dat de streek te bieden heeft, nog meer tot de verbeelding.

Bij het aanmeren bij het gemeentehuis Goudestein in Maarssen werd het gezelschap verwelkomd door waarnemend-burgemeester Yvonne van Mastrigt en oud-burgemeester Marc Witteman. In een van de zalen van het prachtige gemeentehuis Goudestein volgden de aanwezigen een lezing over de historie van het fraaie pand. Nadien kon men een kijkje nemen elders in het monumentale pand of in het op het terrein gevestigde Vechtstreekmuseum.

Op de boot, in Goudestein en in het museum gaven vrijwilligers vanuit de gemeente uitleg over hetgeen er te zien en te beleven was. Er werd weer ingescheept en na een korte vaart werd de innerlijke mens gestreeld met een walking dinner in restaurant Slangevecht. Gedurende de middag werden er volop informele, geanimeerde gesprekken gevoerd.  Een en ander zal een positief effect hebben op de onderlinge samenwerking, waarbij betrokkenen zich gezamenlijk inzetten voor een goed bestuur van de provincie Utrecht, is de verwachting.
.
Op de fotocollage onder anderen de 3 'Powervrouwen' van de 50PLUS-fractie Utrecht. Links Hedwig de Groot in het midden Martine Baay en rechts Mieke Hoek.
 
© 10 september 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
regenboogvlag 600

Regenboogvlag. Foto provincie Utrecht.

PROVINCIE UTRECHT WORDT
"REGENBOOGPROVINCIE"

De Statenfractie van 50PLUS in de provincie Utrecht heeft samen met andere partijen de motie "Utrecht Regenboogprovincie" ingediend tijdens de Statenvergadering van 9 juli. De motie is met een ruime meerderheid aangenomen.

De indieners van de motie waren de fracties van 50PLUS, GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren, SP en PvdA. Zij vinden dat er samen met gemeenten en relevante maatschappelijke organisaties een impuls gegeven moet worden aan het stimuleren van emancipatie en acceptatie van homoseksualiteit en transgenders (LHBTI).

De indieners vinden het onacceptabeldat  LHBTI-inwoners niet (meer) durven uit te komen voor hun identiteit. De aangenomen motie verzoekt het College van Gedeputeerde Staten dan ook om een impuls te geven aan de sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van LHBTI's in de provincie Utrecht.

En om zich in te zetten om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van deze inwoners verder te bevorderen en samen met het COC en Artikel 1 Midden-Nederland te kijken naar de aard en omvang van discriminatie van LHBTI'ers in de provincie Utrecht en dit te blijven monitoren.

De provincie Utrecht sluit zich daarbij aan bij de andere regenboogprovincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Flevoland, Noord-Holland, Noord-Brabant, Limburg en Zeeland.

Klik HIER om de tekst van de motie te lezen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STATENFRACTIE 50PLUS UTRECHT:
ZORG VOOR OUD EN JONG

oud en jong 600

Op 9 juli levert ook de Statenfractie van 50PLUS Utrecht haar inbreng bij het beantwoorden van de vraag wat de provincie in 2019 gaat doen. Op die dag stellen de Staten de kadernota en de voorjaarsnota vast. Het gaat er dan met name om hoe het provinciebestuur het beschikbare geld gaat besteden.

In een paginagrote advertentie in diverse huis-aan-huisbladen blikken alle voorzitters van de fracties in de Provinciale Staten van Utrecht vooruit op de begroting voor 2019 en geven zij inzicht in wat zij belangrijk vinden. De bijdrage van Mieke Hoek, die voor 50PLUS zitting heeft in de Utrechtse Staten, staat hieronder.

Mieke Hoek: "50PLUS pleit al jarenlang voor behoud van goed openbaar vervoer vanuit de dorpskernen met aansluiting op bestaande netwerken van tram en trein, zowel voor scholieren als voor ouderen. Het verdwijnen van zorgpunten in de nabijheid van een ieder baart 50PLUS grote zorgen.

De aantrekkende economie creëert  meer banen, maar nog steeds valt de oudere werknemer vaak buiten de boot. 50PLUS streeft naar duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers met oog voor de fysieke belemmeringen in zware beroepen.

Een van de speerpunten van 50PLUS voor het afgelopen jaar was terugdringing van fijnstof die de gezonde lucht bedreigt in en rondom de Zuilense Ring. Verlaging van de snelheid naar 80 km per uur verbetert de leefomgeving.

50PLUS  bestrijdt leegstand van bestaande kantoorpanden door ze om te bouwen tot wooneenheden. Er is een schrijnend tekort aan woningen en seniorenappartementen. Het gebrek aan flexibiliteit vanuit de Provincie om gemeenten de benodigde ruimte te geven om te voldoen aan de opgelegde plicht om te voorzien in voldoende (levensbestendige) woningen voor hun inwoners, is voor 50PLUS onacceptabel".

 © 30 juni 2018 (Foto: Syntus)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 SCHONE LUCHT

Derde van rechts staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Daarnaast, met badge, Mieke Hoek, voor 50PLUS lid van de Provinciale Staten van Utrecht.

"UTRECHT BLAAST FRISSE BRIES
IN SCHONE LUCHT-AKKOORD"

Tijdens een bezoek van staatssecretaris Stientje van Veldhoven (van het ministerie I&W). aan de provincie Utrecht heeft 50PLUS-Statenlid Mieke Hoek een aantal vragen kunnen stellen over de uitlaatgassen van de recreatievaart. Men was het er over eens dat dit een belangrijk aandachtspunt is. Het zal worden meegenomen bij de onderzoeken en dergelijke.

"Utrecht blaast frisse bries in Schone lucht-akkoord", aldus staatssecretaris Stientje van Veldhoven (ministerie Infrastructuur & Waterstaat) op 1 juni toen zij de samenwerkingsagenda Gezonde Lucht van de regio Utrecht uit handen van gedeputeerde Mariëtte Pennarts in ontvangst nam. "Utrecht laat hiermee zien dat je met veel partijen tot goede plannen kunt komen en doet op provinciaal niveau wat we landelijk willen. Zij is daarmee een inspiratiebron voor het Rijk."

Gezonde lucht is een gedeeld belang. Iedereen heeft er mee te maken en invloed op. Gedeputeerde Mariëtte Pennarts daarover: "Daarom heeft de provincie Utrecht iedereen - burgers, maatschappelijke instellingen, overheid en bedrijfsleven - uitgenodigd om mee te denken aan oplossingsrichtingen om de lucht schoner te maken. Er is gekozen voor 'co-creatie', een methode op basis van gelijkwaardige inbreng, die goed werkt bij het oplossen van complexe vraagstukken als luchtkwaliteit. "Het resultaat is een Samenwerkingsagenda met een aantal oplossingsrichtingen, waar we ook gezamenlijk mee aan de slag gaan. Het zou mooi zij als we kunnen komen tot een Alliantie Gezonde Lucht in de regio", aldus een publicatie van de provincie Utrecht.

De regio Utrecht vroeg aan de staatssecretaris om harder te sturen op bijvoorbeeld ontmoediging van het gebruik van fossiele brandstoffen, schonere stallen, het afschaffen van subsidie voor het stoken op biomassa, het versnellen van de vervanging van oude voertuigen en meer aandacht voor de fiets als vervoermiddel. Ook houtrook is een issue.
Het Longfonds, een van de deelnemers van het co-creatietraject, dankte de provincie voor het agenderen van dit probleem, dat voor veel gezondheidsoverlast zorgt. De staatssecretaris zegde toe binnenkort met een smoke-alert te komen, waarmee je eenvoudig kan zien of je die dag met je vuurtje een ander overlast bezorgt.

© 4 juni 2018

 Foto boven: Huisinga Fotografie

schone lucht 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

excursie 600 2018 16 april 1

STATENLEDEN OP EXCURSIE NAAR
DE ECOLOGISCHE CORRIDORS

Mieke Hoek, voor 50PLUS lid van Provinciale Staten van Utrecht,  en Thomas Eekels, voor deze partij lid van de Statencommissie Ruimte, Groen en Water, hebben maandag 16 april deelgenomen aan een excursie van de Staten naar de Ecologische Corridors in het Hart van de Heuvelrug.

De ecologische corridors zijn aangebracht ter voorkoming van ontsnippering van de natuur. Door middel van het weer verbinden van natuurgebieden wordt voorkomen dat diersoorten en fauna uitsterven vanwege een te klein leefgebied. De doelstelling van het project Hart van de Heuvelrug, gelegen tussen Zeist, Soest en Amersfoort, was het tegengaan van versnippering van de natuurgebieden. Daarbij werkte de provincie Utrecht nauw en intensief samen met betrokken partijen, zoals Rijkswaterstaat, Defensie, ProRail en gemeenten.

De excursie begon met een wandeling vanaf het beginpunt De Stoeterij te Soesterberg naar het ecoduct Boele Staal. De touringcar reed vervolgens langs het ecoduct Leusderheide (A28) en langs de Richelleweg in Soesterberg waar op het terrein van de voormalige tanktestbaan van het ministerie van Defensie een duurzaam bedrijventerrein is ontwikkeld.

Het ecoduct Op Hees over het spoor Utrecht – Amersfoort is aangelegd door ProRail in het kader van het Meerjarenprogramma Ontsnippering.

De excursie werd afgesloten met een bezoek aan het Ericaterrein, gelegen tussen de woonkernen Huis ter Heide en Soesterberg. Dit terrein was voorheen versnipperd eigendom van vele eigenaars en vormt nu een aaneengesloten ecologische corridor als bosverbinding noord–zuid.

© 16 april 2018

excursie 600 2018 16 april 3 

Deze foto met Mieke Hoek en Thomas Eekels is genomen op het ecoduct Boele Staal dat normaliter gesloten is voor publiek. Men verwacht dat over zo'n jaar of vijf dit ecoduct volledig begroeid is. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 receptie 2018 600

COMMISSARIS VAN BEEK HEEFT GOED
GEVOEL OVER PROVINCIE UTRECHT

"Als het goed gaat met Nederland, gaat het nog beter met de provincie Utrecht."  De Commissaris van de Koning, Willibrord van Beek, deed die uitspraak tijdens de nieuwjaarsreceptie van de provincie Utrecht op dinsdag 2 januari.

Ook Mieke Hoek, voor 50PLUS lid van Provinciale Staten van Utrecht, bezocht de receptie. Bij die gelegenheid poseerde zij samen met de Commissaris en met Corrie van Brenk (links op de foto). Van Brenk zit voor 50PLUS in de Tweede Kamer en was ook naar - sfeervolle - bijeenkomst gekomen.

De Commissaris van de Koning zei in zijn nieuwjaarstoespraak dat hij het nieuwe jaar 2018 met een goed gevoel tegemoet trad. "Een goed gevoel over Nederland en over de provincie Utrecht. Want als het goed gaat met Nederland, gaat het nog beter met de provincie Utrecht."

Van Beek wees erop, dat de voordelen van de hoogconjunctuur in deze regio, met haar hoge arbeidsparticipatie en 's lands hoogste percentage hoger opgeleiden, het best zichtbaar zijn. "Elke indicator die je kunt bedenken wijst in Utrecht de juiste kant op. Alles wat naar boven moet, gaat naar boven en alles wat naar beneden moet, gaat naar beneden. Het Bruto Regionaal Product van de provincie groeit harder dan het landelijk gemiddelde", sprak hij.

"De Commissaris van de Koning gebruikte zijn toespraak ook om uitgebreid stil te staan bij het belang van een gezonde democratie voor een goede toekomst van onze gemeenschap en het belang van het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Vertrouwen in de toekomst, vindt hij, gaat hand in hand met een goed functionerende democratie en een betrouwbare overheid die in staat is goede krachten aan te trekken.

Terugkijkend op 2017 constateerde Van Beek dat dit door de geboekte successen een kleurrijk jaar was voor de provincie. Maar helaas was ook de kleur zwart vertegenwoordigd. "Inktzwart zelfs. We denken aan de hartverscheurende drama's rond Anne Faber en Romy en Savannah", sprak hij.

Lees HIER de volledige tekst van de toespraak van de Commissaris van de Koning.

2 januari 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 1 600

PROMINENTE PLEK IN PROVINCIEHUIS

VOOR TEKST ARTIKEL 1 GRONDWET

Dankzij een motie die mede door de Utrechtse Statenfractie van 50PLUS werd ingediend, heeft een speciaal ontworpen muurschildering van Artikel 1 van de Grondwet een prominente plaats gekregen in het Huis van de Provincie. Mieke Hoek voor 50PLUS lid van Provinciale Staten, was op 11 december aanwezig bij de onthulling.

De verdeeldheid in de samenleving en discriminatie nemen toe, constateerden de initiatiefnemers van de muurschildering. Hierdoor zijn waarden als vrijheid, gelijkheid en solidariteit onder druk komen te staan. Zij vinden het daarom belangrijk dat Artikel 1 van de Grondwet bij iedere inwoner van Nederland bekend is en dat er aan de bekendheid wordt bijgedragen wanneer de tekst van het artikel op belangrijke plaatsen in de samenleving zichtbaar is, zo meldt de website van de provincie Utrecht. Om deze tekst een prominente plek te geven in het Provinciehuis dienden GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren en 50PLUS samen een motie in die tijdens de Provinciale Statenvergadering van 6 februari 2017 werd aangenomen.

De onthulling van de muurschildering van Artikel 1 had plaats op de dag na de internationale Dag van de Mensenrechten. Op 10 december 1948 werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen door de Verenigde Naties (VN). Met de onthulling van de tekst van Artikel 1 in het Huis van de Provincie, vraagt de provincie Utrecht aandacht voor mensenrechten.

Na de onthulling van de muurschildering konden de aanwezigen deelnemen aan een 'virtual reality experience'. Hoe is het als je tijdens een sollicitatiegesprek gediscrimineerd wordt vanwege je leeftijd? Hoe voel je je als er racistische opmerkingen worden gemaakt in een voetbalkantine, of als je geweigerd wordt bij een horecagelegenheid omdat je in een rolstoel zit?

Aan de hand van drie korte filmpjes liet Art.1 Midden-Nederland de kijker ervaren hoe het is om ongelijk behandeld te worden. Art.1 Midden-Nederland is een expertisecentrum voor gelijke behandeling en discriminatiezaken. Iedereen in Nederland heeft het recht om een melding te doen van discriminatie. Art.1 Midden-Nederland behandelt deze meldingen voor de inwoners van alle gemeenten in de provincie Utrecht.

Foto boven: 50PLUS-Statenlid Mieke Hoek bij de muurschildering van Artikel 1.
Foto onder: De officiële onthulling van de muurschildering werd verricht door de Statenleden Karin Boelhouwer (GroenLinks) en Ayla Schneiders (D66).

© 12 december 2017

Artikel 1A 600 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bankje600

MOTIE GEZONDE BELEVING VAN DE NATUUR

AANGENOMEN

De Utrechtse Statenfracties van 50PLUS, VVD en ChristenUnie hebben gezamenlijk een motie ingediend met als doel dat er meer bankjes in de provinciale natuurgebieden worden geplaatst en dat voor de veiligheid alle bankjes worden voorzien van unieke nummers.

In haar beantwoording omarmde Gedeputeerde Mariette Pennarts het idee en gaf aan snel te inventariseren wat er moet gebeuren om dit te realiseren, zo mogelijk met het betrekken van MBO-leerlingen. Dankzij de drie fracties kan straks nog meer worden genoten van de mooie landschappen.

De motie werd ingediend tijdens de bespreking van de provinciale Begroting 2018 op 6 november. Lees HIER de tekst van de motie.

In een artikel in de huis-aan-huis bladen over de provinciale begroting werd inwoners van de provincie Utrecht gevraagd welke ideeën zij hadden voor verbeteringen in de provincie. Daarop kwam de reactie van een inwoner dat hij graag wandelde, maar af en toe rust wilde nemen en dan miste hij bankjes. Dat bracht 50PLUS, VVD en ChristenUnie tot het gezamenlijk indienen van de motie.
 
Na diverse rampzalige natuurbranden is ontstaan, uit overleg tussen de veiligheidsregio en terreinbeheerders Provincie waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) en staatsbosbeheer (Schoorl) en later uitgerold door het hele duingebied in Noord-Holland, dat het nummeren van de bankjes buiten de bebouwde kom broodnodig was om de locatie van de brandhaard zo nauwkeurig mogelijk te kunnen doorgeven aan de alarmcentrale. De nummers op de bankjes zijn gekoppeld aan GPS-coördinaten zodat de hulpdiensten snel ter plaatse kunnen zijn. Niet alleen bij brand, maar uiteraard ook in geval van andere noodsituaties waarbij politie of ambulance nodig is.

Dankzij 50PLUS, VVD en ChristenUnie in Provinciale Staten van Utrecht wordt de provincie weer veiliger en kan nog meer worden genoten van de mooie landschappen.

De bankjes zoals op de foto worden gemaakt en geplaatst door Zorgboerderij Novalishoeve op Texel. Foto: Staatsbosbeheer Texel

Voor meer informatie zie www.novalishoeve.nl en www.boswachtersblog.nl/texel

© 21 november 2017

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

spread

SPEERPUNTEN 50PLUS-STATENFRACTIE UTRECHT 2018

Meer levensloopbestendige woningen bouwen. Bussen in dorpen laten rijden. Veilige en verlichte fietspaden. Ouderen zonder baan aan een werkplek helpen. Aandacht voor schoon water.

Dat zijn enkele van de punten die de 50PLUS-fractie in Provinciale Staten van Utrecht noemt als onderwerpen die in het jaar 2018 moeten worden aangepakt. De onderwerpen worden genoemd in de bijdrage van 50PLUS aan een paginagroot artikel in een aantal huis-aan-huisbladen waarin de provincie Utrecht aangeeft wat in 2018 de aandacht verdient. Op de pagina krijgen alle fracties het woord die vertegenwoordigd zijn in de Provinciale Staten van Utrecht.

begroting 600

De statenfactie van 50PLUS Utrecht, in de staten vertegenwoordigd door Mieke Hoek, schrijft het onderstaande op de pagina in de huis-aanhuisbladen:

Steeds langer zelfstandig blijven wonen. Goed streven, vindt 50PLUS, maar er zijn nog steeds veel te weinig levensloopbestendige woningen. De focus moet dus liggen op het bouwen van deze woningen.

In de kleine kernen ondersteunt 50PLUS burgerinitiatieven, zoals ontmoetingsplekken in bibliotheken en maatwerk voor openbaar vervoer. Laat de bus ook rijden in dorpen waardoor langer zelfstandig wonen mogelijk wordt.

Veilige en verlichte fietspaden zonder obstakels, zoals paaltjes waardoor ook de scootmobielgebruiker toegang heeft tot deze paden. Oplaadpunten voor E-Bikes langs fietsroutes bevorderen het gebruik van de fiets, en dat zorgt weer voor de benodigde beweging van ouderen.

Werkloosheid onder ouderen is nog veel te hoog. Wel langer moeten doorwerken terwijl er geen arbeidsplaatsen beschikbaar zijn. 50PLUS stelt dat teloorgang van opgebouwde werkervaring  kapitaalvernietiging is. De provincie Utrecht moet zich inspannen om ook de oudere werknemer aan een werkplek te helpen.

50PLUS vraagt aandacht voor schoon water. Grote vervuiler van het water zijn de medicijnen die door het toilet worden gespoeld. Het kost heel veel geld om het water hiervan te zuiveren. 50PLUS hamert  op voorlichting zodat iedereen ongebruikte medicijnen terugbrengt naar de apotheek of huisarts.

Hoeveel de provincie Utrecht het aankomende jaar gaat uitgeven en waaraan wordt bepaald in de begroting, het huishoudboek van de provincie. Het college van Gedeputeerde Staten legt hiervoor een voorstel voor aan Provinciale Staten. Die bepalen op 6 november 2017 waar het beschikbare geld uiteindelijk naar toe gaat.

Het  begrotingsvoorstel 2018 van Gedeputeerde Staten van Utrecht kan ook HIER worden bekeken.

© 26 oktober 2017

Op de foto boven: Op het congres Waterdag Provincie Utrecht van 2 oktober 2017 was een van de onderwerpen de vervuiling van het water als gevolg van via het riool gedumpte medicijnen.

Op de foto midden: Het begrotingsvoorstel van Gedeputeerde Staten van Utrecht. Provinciale Staten behandelen dit voorstel op 6 november.


 

ipodrenthe600

IPO JAARCONGRES 3 EN 4 OKTOBER 2017

PROVINCIES ZIJN ONMISBAAR BIJ ENERGIETRANSITIE

De energietransitie is geen luxe, maar noodzaak. En de provincies zijn daarbij onmisbaar. Zij zijn de middenvelder die ieder elftal nodig heeft. Niet altijd even opvallend, maar wel broodnodig.

Deze rol van de provinciale besturen schetste IPO-voorzitter Ank Bijleveld-Schouten op het jaarlijkse IPO-congres dat dit keer gehouden werd in Emmen. Ruim 450 personen bespraken op 4 oktober in Emmen met elkaar wat genoemd werd 'één van de grootste  maatschappelijke opgaven van deze eeuw: de energietransitie'.

Ook Provinciale Statenleden van 50PLUS namen aan dit congres deel. Onder hen Mieke Hoek, die namens 50PLUS zitting heeft in Provinciale Staten van Utrecht.

Dat er energie uit de provincies komt, bleek ook uit de twaalf workshops die door de provincies waren georganiseerd. Zo gaf gastprovincie Drenthe een demonstratie van de pas ontwikkelde 'Energy Game' waarbij deelnemers werden uitgedaagd om met behulp van een digitaal spel het landschap in te richten met duurzame energietechnieken. Het doel was een dorp of stad energieneutraal te maken, met keuzes waarin alle partijen (bewoners, energieleveranciers, maatschappelijke organisaties, etc.) zich konden vinden. Net als in de praktijk, bleek dat geen eenvoudige opgave. De provincie Drenthe gaat binnenkort om tafel met gemeenten om te kijken hoe deze vorm van serious gaming in de praktijk kan worden ingezet. 

Brabant, de provincie die de grootste emissieloze busvloot van Europa heeft en één van de koplopers is als het gaat om de ontwikkeling van de laadinfrastructuur, liet zien hoe deze investeringen tot stand zijn gekomen en wat ze in de praktijk hebben opgeleverd.

In de workshop van Gelderland verkenden de deelnemers de mogelijkheden om de energietransitie te versnellen.

Enkele conclusies waren dat de energietransitie leidend moet zijn bij het opstellen van de provinciale omgevingsvisie en dat er leiderschap met oog voor draagvlak nodig is.

opidrenthe600

IPO-voorzitter Bijleveld-Schouten benadrukte op het congres het belang van samenwerking tussen de overheden; ieder vanuit zijn eigen kracht en rol, waarbij de opgave centraal staat. Als voorbeeld refereerde zij aan de gezamenlijke investeringsagenda 'Naar een duurzaam Nederland' van provincies, gemeenten en waterschappen, waarmee de medeoverheden de overgang naar een energieneutraal, circulair en klimaatbestendig Nederland versnellen. Deze agenda is onlangs ook aangeboden aan de onderhandelaars aan de formatietafel voor een nieuw kabinet. Bijleveld pleitte voor een programmatische aanpak rond de energietransitie. "Wij vragen het nieuwe kabinet een meerjarig nationaal programma – tot 2030 – dat zekerheid biedt. Ook financieel."

Het Inter Provinciaal Overleg, kortweg IPO, is een vereniging, waarvan alle Nederlandse provincies lid zijn. Het behartigt de belangen van de provincies en biedt een platform voor onder meer het optimaliseren van de condities waaronder provincies werken en het stimuleren van provinciale vernieuwingsprocessen.

Voor meer informatie over het IPO zie www.ipo.nl 

Op de foto boven: Statenleden van 50PLUS uit verschillende provincies.  Van linksaf: Marcel Bruins, Frans Bergwerf, Mieke Hoek, Henk van der Linden, Leendert Losser, Willem Willemse en Fred Kerkhof. Op de foto midden: IPO-voorzitter Ank Bijleveld-Schouten.

(c) 10 oktober 2017

 


glas water 600

CONCLUSIE WATERDAG:

ELKAAR NODIG BIJ COMPLEXE WATERPROBLEMEN

In Fort Voordorp in Groenekan had maandag 2 oktober de eerste Provinciale Utrechtse Waterdag plaats. De dag draaide om het versterken van de samenwerking door het uitwisselen van kennis en ideeën. Ook het Utrechtse 50PLUS-Statenlid Mieke Hoek bezocht de bijeenkomst.

In Groenkan waren veel sprekers en anderen van verschillende disciplines. Vertegenwoordigd waren onder meer de provincie Utrecht, de vier regionale waterschappen, belangenorganisaties, zoals LTO en de Nederlandsche Fruittelers Organisatie, en andere overheden, zoals gemeentebesturen en Statenleden, en beheerders van rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Ze spraken over onderwerpen als ruimtelijke adaptatie, bodemdaling, medicijnresten, versterking van de Lekdijk, zoetwatervoorziening en gewasbeschermingsmiddelen. Tijdens het ochtendprogramma werd al snel duidelijk dat overheden en belangenorganisaties elkaar nodig hebben om deze complexe problemen op te lossen. De korte dialogen op het podium werden tijdens het middagprogramma voortgezet in de workshops. In deze kleinere settings kwamen verschillende oplossingsrichtingen op tafel. Deelnemers wisselden veelvuldig contactgegevens uit om op een later moment verder te praten. Hieruit bleek de grote wil onder de aanwezigen om samen te werken.

Een niet te verwaarlozen probleem is de vervuiling van het water door het doorspoelen door de wc van medicijnen, zo werd onder meer geconstateerd. Ook het vele gebruik van medicijnen geeft zorgen. Medicijnresten komen via ontlasting en urine bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties terecht.

Op de website van de provincie Utrecht werd over de provinciale Waterdag onder meer geschreven: "Uitsmijter van de dag was het inspirerende verhaal van Marius Smit, de oprichter van de Plastic Whale Foundation. https://plasticwhalefoundation.com Met humor en in alle openheid vertelde hij over zijn missie om iets te doen aan de 'plastic soep'; de enorme berg plastic die onze grachten, rivieren, zeeën en oceanen vervuilt. Zijn idee is uitgegroeid tot een bedrijf met acht eigen sloepen waarmee plastic uit de grachten van Amsterdam wordt gevist. Hij had dit niet kunnen bereiken zonder de hulp van en samenwerking met verschillende organisaties. Zijn verhaal werd met veel enthousiasme door de aanwezigen ontvangen. Een mooie afronding van een dag waarin samenwerking centraal stond."

© 4 oktober 2017

 


 MiekeHoek25092017

MOTIE: SNELHEID MOET NAAR 80 KM OP

NOORDELIJKE RING UTRECHT/ZUILENSE RING

Namens de fractie van 50PLUS en mede de SP en de PvdD is in de Provinciale Staten van Utrecht een motie ingediend die behelst de snelheid van de Noordelijke Ring Utrecht (NRU N230)/Zuilense Ring (tussen de A27 en A2) terug te brengen naar één snelheid van 80 km per uur.

In de Statenvergadering van maandag 25 september werd de motie behandeld en vervolgens doorgeschoven naar de Commissievergadering Mobiliteit, Milieu en Economie van 9 oktober. Met als argument dat het van groot belang is dat zodoende meer info beschikbaar komt en dat insprekers de mogelijkheid krijgen hun standpunt uiteen te zetten.

De Statenleden menen ook meer tijd nodig te hebben om zich te laten informeren. Daardoor is er meer kans op een breed draagvlak om de gewenste doelen te bereiken.

In de gezamenlijke motie van 50PLUS  (Statenlid Mieke Hoek, op de foto op het scherm), SP en PvdD wordt onder meer opgemerkt dat de gezondheid van de inwoners het hoogste goed is en er alles aan gedaan moet worden om dit te borgen. Alsook dat luchtverontreiniging schadelijk is voor de gezondheid en milieu. Bovendien wordt gewezen op de zorgplicht om schadelijke gevolgen van luchtverontreiniging voor de menselijke gezondheid en milieu te vermijden, te voorkomen of te verminderen.

Volgens de indieners van de motie is bij één snelheid van 80 km per uur op de Noordelijke Ring Utrecht (NRU N230)/Zuilense Ring (tussen de A27 en A2) de uitstoot van stikstofdioxide, fijn en ultrafijnstof het laagste.

Een en ander moet volgens de motie worden geborgd in een overeenkomst tussen alle deelnemende partners die betrokken zijn bij de opwaardering van het betreffende traject.

Klik HIER om de volledige tekst van de motie te lezen.

© 25 september 2017

 


miekemartine600 

STATENLID MIEKE HOEK BEZOEKT PRINSJESDAG

Mieke Hoek, voor 50PLUS lid van Provinciale Staten van Utrecht, en 50PLUS Eerste Kamerlid Martine Baay waren op de derde dinsdag van september aanwezig bij de plechtigheden rond Prinsjesdag.

Grote beleidsplannen werden er niet gepresenteerd in de Troonrede, die werd uitgesproken door koning Willem Alexander. Het ontbreken van die plannen had te maken met het feit dat het zittende kabinet van VVD en PvdA demissionair en daardoor vrijwel vleugellam is. Bovendien werden diverse kabinetsvoornemens eerder dagen al gelekt. Anders dan andere jaren waren er nu in de dagen na Prinsjesdag geen Algemene Politieke Beschouwingen. Zodra er een nieuw kabinet is, wordt er een debat over de dan af te leggen regeringsverklaring gehouden.

Plannen van het kabinet hebben ook hun uitwerking op de provincies en op het werk van de statenleden in de provincies. Politici van 50PLUS, landelijk en provinciaal, kijken met grote spanning naar de regeringsverklaring uit. Zij vragen zich af wat het nieuwe kabinet te bieden heeft voor met name de mensen voor wier belangen 50PLUS opkomt.

Een uitspraak die premier Rutte tegenover de media deed na afloop van de plechtigheden in de Ridderzaal beloofde niet veel goeds. De premier zei dat het klimaat in ons land nu dusdanig is dat de lonen flink omhoog kunnen en moeten. Over mensen met een AOW/pensioenuitkering repte Rutte niet. Dat houdt het risico in dat de afstand tussen werkenden en niet-werkenden nog groter wordt dan die al is.

De politici van 50PLUS zullen er al het mogelijke aan doen te voorkomen dat dit risico werkelijkheid wordt. Sterker nog: 50PLUS zal zich er hard voor maken dat de afstand kleiner wordt.

© 24 september 2017

koets600

 


 utrecht600

JAARLIJKS UITJE STATENLEDEN UTRECHT

Leden van Provinciale Staten van Utrecht hebben hun jaarlijkse uitje gehouden. Ook Statenlid Mieke Hoek van 50PLUS (links op de foto) deed er aan mee. De dag bestond uit ontspanning en informatie.

Het uitje op vrijdag 1 september begon met een presentatie over informatieveiligheid en privacy.  Een tweede informatief onderdeel betrof een interactieve bijeenkomst over integriteit.

Vervolgens gingen de Statenleden, onder wie een deel per fiets, naar een dakterras van een grote parkeergarage. Daar kregen zij uitleg over en een presentatie van het Science Park De Uithof en de  Uithoflijn, de Regiotram Utrecht (foto onder). Ook werd een fietstocht gemaakt via Amelisweerd en de N411, met uitleg over de verkeerssituatie

De fractie van 50PLUS deed ook mee aan de beklimming van de Domtoren. Hetgeen tot de uitspraak leidde dat maar weer eens bleek hoe taai en volhardend 50plussers zijn.

Het jaarlijkse Statenuitje werd afgesloten met een dinerbuffet op een nogal uitzonderlijke locatie, namelijk restaurant De Lik, wat een leegstaande gevangenis bleek te zijn. Wellicht is dat een signaal dat de bezuinigingen ook bij Provinciale Staten Utrecht hebben toegeslagen.

© 2 september 2017

tram600


 

VOETPAD NAAR BUSHALTE ABCOUDE

OFFICIEEL GEOPEND

Op donderdag 13 juli is het voetpad van Abcoude naar de Carpoolplaats bij de A2 geopend. Deze is tot stand gekomen door inzet van de fractie van 50PLUS Utrecht. Dit voetpad was nodig omdat de bushalte voor de buslijn 126 van Abcoude naar Mijdrecht was komen te vervallen en verplaatst naar de carpoolplaats bij de A2. De voetgangers moesten via een onverlicht brom- en fietspad naar de carpoolplaats.

Dit was onverantwoordelijk en onveilig vond de fractie. De fractie van 50PLUS heeft Veilig Verkeer ingeschakeld en gevraagd om de situatie te bekijken en met een rapport te komen. Dit rapport maakte de provincie en de gemeente met de grond gelijk en er moest met spoed een voetpad komen. Martine Baay en Mieke Hoek waren bij de opening aanwezig

Voor meer info zie de link naar RTV Utrecht en het artikel in een huis aan huisblad.

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1639547/voetpad-en-verlichting-tussen-abcoude-en-carpoolplaats-a2.html

 

Abcoude2

 

Artikel in Huis aan huisblad "Het Witte Weekblad" in de gemeente De Ronde Venen waar Abcoude onder valt:

Het heeft wat voeten in de aarde gehad en Mieke Hoek, Statenlid voor 50PLUS in de provincie Utrecht, Martine Baay Eerste Kamerlid voor 50 PLUS en Cees Spanbroek van de OBV, Ouderenbelangenvereniging, hebben heel wat werk moeten verzetten voor het zover was maar uiteindelijk is het toch gelukt en op 13 juli werd het voetpad naar de Carpoolplaats in Abcoude officieel geopend.

 

abcoude3
Foto: Caroline Stroer

Naar aanleiding van vele bezorgde brieven van inwoners uit Abcoude heeft Mieke Hoek een initiatiefvoorstel ingediend bij de Staten. De aanleiding was het feit dat na de nieuwe concessie van vervoerder Syntus de bushalte in de Piet van Wijngaerdtlaan in Abcoude verplaatst is naar de carpoolplaats aan de A2. De nieuwe halte ligt op 800 meter afstand van de vroegere halte en kan door voetgangers alleen bereikt worden via het fietspad dat langs de Burg. Des Tombesweg ligt.

Het gebruik van het fietspad zorgt voor gevaarlijke situaties omdat het in beide richtingen gebruikt wordt. Ook is er sprake van onvoldoende verlichting. 'De kwestie is aangekaart bij Veilig Verkeer Nederland maar dat duurde ongeveer vijf maanden en er gebeurde niets', meldt Hoek. Martine Baay vervolgt: 'We hebben toen het bestuur van Veilig Verkeer Nederland benaderd en binnen een week kregen we antwoord en kwam iemand van Veilig Verkeer Nederland de situatie bekijken.

Daaruit kwam een rapport waarin Veilig Verkeer aangaf dat het hier inderdaad om een gevaarlijke situatie ging. Hun aanbeveling was om gebruik te maken van de brede tussenberm direct na de rotonde binnen de kom om de afstand tussen twee haltes te verkleinen. Veilig Verkeer adviseerde om met spoed openbare verlichting aan te brengen langs het hele fietspad en tevens het trottoir vanaf de Piet van Wijngaerdtlaan door te trekken tot aan de carpoolplaats.

De motie ingediend door de VVD waarin zij pleiten voor directe aanleg van een voetpad voorzien met bankjes en verlichting werd unaniem overgenomen door de raad. Na gesprekken tussen wethouder Alberta Schuurs en Gedeputeerde Jacqueline Verbeek is overeengekomen om de kosten te delen dus 50/50 voor zowel gemeente als provincie.

Op verzoek van 50 PLUS is nu ook het bushokje aan alle kanten dichtgemaakt maar wel transparant. Het wachten is nu alleen nog op de zes lichtmasten die door City Tec zullen worden aangesloten op het elektriciteitsnet van Stedin. Een woordvoerder van Stedin geeft aan dat Stedin de vergunning hiervoor heeft aangevraagd bij de gemeente. Die is verleend en volgens City Tec zullen in de laatste week van juli de lantaarnpalen geplaatst worden.


 

BELLOPAD IN VINKEVEEN GEOPEND

BELEEF CULTUUR EN NATUUR LANGS HET OUDE SPOOR

 

wandelingklein

 

Maandag 26 juni is het BELLOPAD officieel geopend.

De Provinciale Staten heeft subsidie voor de realisatie goedgekeurd.

Martine Baay, fractiemedewerker en Mieke Hoek, Statenlid waren voor

de opening uitgenodigd en hebben de wandeling naar de plaats van

de opening gemaakt. Dit was maar een stukje van een half uurtje.

De totale wandeling is ongeveer 5 uren.

Het BELLOPAD is een prachtig wandelpad van Uithoorn naar Abcoude.

Aangelegd over een voormalige spoorroute.

De naam BELLO komt van de laatste locomotief die de route heeft gereden.

Voor meer informatie kijk op www.bellopad.nl


 

KADERNOTA 2017 PROVINCIE UTRECHT

 

Onlangs heeft de Provinciale Staten de Kadernota behandeld.

WAT GAAT DE PROVINCIE UTRECHT DOEN IN 2018?

De fractie van 50PLUS heeft de volgende opmerkingen gemaakt.

Aandacht voor ouderen en arbeidsmarkt

Mieke Hoek: "50PLUS Vindt het belangrijk dat er, naast onderwijs en arbeidsmarkt voor jongeren, ook aandacht blijft voor arbeidsmarkt en ouderen. Zij hebben veel ervaring die ingezet kan worden bij het leerproces voor jongeren.

Bereikbaarheid

Bereikbaarheid één van de speerpunten van 50PLUS. Goed Openbaar Vervoer met goede aansluitingen op het bestaande netwerk. Haltes op redelijke loopafstand zijn noodzaak.

Levensloop bestendig bouwen

Bij inbreilocaties moet niet alleen aan sociale sectorwoningen gedacht worden maar. Er moet ook levensloop bestendig gebouwd worden. Dit is belangrijk voor de doorstroming in de woningmarkt. Men moet steeds langer zelfstandig blijven wonen. Dan moet er ook voldoende aangepaste woningen voor ouderen zijn om dat mogelijk te maken.

Meer mogelijkheden voor de fiets

50PLUS is tevreden dat er aandacht is voor meer fietsstimulering bij verschillende projecten in de provincie. Bewegen is gezond. Meer mogelijkheden voor de fiets zorgen ervoor dat mensen de auto thuis laten staan en de fiets pakken.

Toegankelijkheid minder validen

Daarnaast blijft 50PLUS aandacht vragen voor de toegankelijkheid voor minder validen in onder meer recreatiegebieden. Obstakels moeten geen belemmering zijn voor de doorgang. Hier vindt 50PLUS helaas te weinig van terug in de kadernota".


 

 

 


 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 50PLUS

 

Afdelingsbestuur Utrecht met Statenlid Mieke Hoek

 

Op de Algemene Ledenvergadering van 50PLUS van 17 juni jl. die druk bezocht werd waren tevens aanwezig van de Afdeling Utrecht.

Van links naar rechts: Chris Portengen (Vice Voorzitter), Theun de Gast (Bestuurslid), Mieke Hoek (Statenlid) en Richard Postma (Voorzitter).


 

NIEUWE LANDELIJKE VOORZITTER

50PLUSPARTIJ BENOEMD

 

Nieuwe Voorzitter Jan Zoetelief

Tijdens de vergadering werd Jan Zoetelief, met een grote meerderheid van stemmen gekozen tot nieuwe Voorzitter.

Jan Nagel kreeg als afscheid een prachtig portret van hemzelf aangeboden.


 

NATIONAAL PARK HEUVELRUG EEN FEIT

 

 Nationaal Park Heuvelrug

 

Statenlid Mieke Hoek bezocht op 7 juni de bijeenkomst Nationaal Park Heuvelrug waarbij het uitgangspunt is één Nationaal Park Heuvelrug van Grebbeberg tot Gooimeer waarmee de bijzondere natuur beschermd en ontwikkeld kan worden.

Zie voor meer info [klik hier]


 

LEDENVERGADERING

AFDELING UTRECHT 17 MEI

 Ledenvergadering afdeling Utrecht 50PLUS 17 mei 2017

Uit Utrecht geen nieuws? 

Nu dat was in feite het omgekeerde. De extra ledenvergadering  17 mei leverde veel nieuws. Dat ging van indringende vragen over het doen en laten van 50PLUS tot aanmeldingen voor het Provinciaal bestuur. Dat leverde serieuze kandidaten op om in de verkiezingen voor de gemeenteraad mee te doen. En het toonde hoe en energiek en betrokken vele ouderen zijn, ook als ze de 65 gepasseerd zijn om  over hun brede kennis maar te zwijgen.

Ouderen zijn rijk. Natuurlijk is dat zo wanneer de hypotheek na veertig jaar aflossen tenslotte afbetaald is terwijl en er ook nog een klein spaarpotje is. Jongeren mopperen intussen dat zij arm zijn. Begrip voor een heel leven hard werken en zuinig zijn bestaat niet bij hen.

Dat geeft 50PLUS nog een mooie taak zoals er wel meer zijn die nodig aan gepakt moeten worden. Begrip voor elkaar kweken is daar de basis van. En daarom is het zo interessant om te zien dat senioren daar nog steeds voor klaar staan. De motivatie komt uit ervaring en kennis en de wil om die beschikbaar te stellen.

De foto spreekt voor zichzelf.  Wat een energie!

Herman Troost


 

MIEKE HOEK GEINSTALLEERD LID 

PROVINCIALE STATEN UTRECHT

Op 26 maart 2015 werd Mieke officieel geinstalleerd als statenlid van de Provinciale Staten van Utrecht, en wij waren daarbij. Wij feliciteren haar van harte! Dat deed de Commissaris van de Koning van Utrecht, Willibrord van Beek, ook.

Het Utrechtse team is blij met Mieke en heeft er alle vertrouwen in dat zij zich volop in zal zetten voor de ouderen in de provincie, zoals zij dat de afgelopen vier jaar ook met verve deed. 

InstallatieMieke 

Mieke ontvangt bloemen van Willibrord van Beek


 

50PLUS UTRECHT BEDANKT ALLE 50PLUS KIEZERS

Publicatie1

Mieke en logo 50PLUS

Mieke Hoek blijft lid van de Provinciale Staten van Utrecht volgens de laatste prognoses. 50PLUS heeft in Utrecht een 'dikke' zetel behaald. Zij heeft zich enorm ingezet tijdens de campagne, samen met het team Utrecht. Chapeau Mieke!
Zoals het er nu uitziet, komt 50PLUS met twee zetels in de Eerste Kamer.


 

OPROEP IN DE TELEGRAAF EN HET AD

U kunt de advertentie downloaden en op uw raam en op kantoor ophangen. Maar vooral adviseren wij u te STEMMEN OP 50 PLUS!

Advertentie50PLUSinlandelijkebladen AdvertentieFacebook50PLUS50

Oproep in Telegraaf en AD                     Oproep op Facebook

 


 

MIEKE IN DE MEDIA

 

Artikel '50PLUS slaat de noodtrom voor de senioren' in VAR Nieuwsblad op 16 maart 2015.

Artikel en uitzending over Utrechts lobbywerk in Brussel op RTV Utrecht op 11 maart 2015 (uitzending rechtsboven op webpagina).

Uitzending over Provinciale verkiezingen op U in de Wijk op 10 maart 2015.

Debat Provinciale verkiezingen op RTV Utrecht op 7 maart 2015.

Interview met Radio 1 over gratis openbaar vervoer voor 65-plussers op 5 maart 2015.

Artikel over campagne cruise in Vechtstroom van 4 maart 2015. 

Interview met RTV Stichtse Vecht op 18 februari 2015. 

Standpunten partijen over verbreding A27 met commentaar van 'Burgerinitiatief Laat Lunetten niet stikken'. 


 

UTRECHTSE 50PLUS CAMPAGNE CRUISE 12 MAART:

'de film'

 

Landelijk en provinciale politici hadden zich voor de boottocht ingescheept op MS De Tijd, met als doel de kiezer te ontmoeten. Onderweg werden diverse halteplaatsen in de gemeente Stichtse Vecht aangedaan. Velen stapten bij de halteplaatsen op de campagneboot en maakten kennis met lijsttrekker Mieke Hoek en de de kandidaten van de kieslijst.

Dat alles onder het genog van een kopje koffie, koek en een heerlijk lentezonnetje.

Bekijk hier de film.

 Het Utrechtse vaarteam

Onderwegcampagnecruise12maart2015 2

Ruimte voor 50PLUS met zicht op Loenen aan de Vecht


 

 

50PLUS UTRECHT SLAAT ALARM BIJ DE DOM

 

IN DE STAD UTRECHT

 

Op 13 maart sloeg Martin van Rooijen, kandidaat 1e Kamer, de alarmtrom.

Doel: aandacht voor achteruitgang koopkracht ouderen. De maatregelen van het kabinet, waaronder bezuinigingen in de zorg en aanpak pensioenen, hebben grote gevolgen voor ouderen.

Op termijn betekent dit een enorm verlies in inkomen, ook voor jongeren.

Dit moet stoppen.

 


Mieke spreekt de noodrede uit


 

LIJSTREKKER MIEKE HOEK IN PROVINCIAAL

 

LIJSTTREKKERSDEBAT RTV UTRECHT

 

Het debat is uitgezonden op 7 en 8 maart.

 

DebatRTVUtrecht3maart2015

Mieke Hoek in debat.


 

DE VERKIEZINGSKRANT IS UIT

 

Lees in de krant wat 50PLUS in de provincies wil.

Hoofdthema is behoud van koopkracht, maar u leest ook over de andere thema's.

Verder stellen alle provincies zich aan u voor.

Verkiezingskrant PS2015


 

UTRECHT PLAKT

 

De campagne is volop aan de gang en nog steeds worden er posters geplakt.

De Utrechtse lijsttrekker Mieke Hoek en voorzitter Herman Troost waren de eerste plakkers.

Mieke en Herman plakken de eerste posters voor de verkiezingen Provinciale Staten


 


VERSLAG ALGEMENE
LEDENVERGADERING
50PLUS UTRECHT

Op zaterdag 11 mei 2019, een mooie zonnige dag, nam een aantal en-thousiaste 50PLUS leden uit de provincie Utrecht de moeite om de Algemene Ledenvergadering van de Provincie Utrecht bij te wonen in Restaurant de Roskam in Achterveld. Algemene Ledenvergaderingen zijn een moment waarbij bestuur en leden bijeenkomen om elkaar te informeren en waarbij ook belangrijke zaken aangaande de partij besproken en besloten worden.
De vergadering kreeg het verzoek om drie functionarissen te kiezen, de secretaris en twee algemeen bestuursleden. Joop Mays, in 2018 gekozen als algemeen bestuurslid, heeft vanaf 1 december 2018 gefunctioneerd als  waarnemend secretaris/vicevoorzitter en heeft zich kandidaat gesteld als secretaris. Annelies Hart, sinds 19 februari 2019 waarnemend  algemeen bestuurslid, en Richard Postma, sinds 1 april 2019 waarnemend  algemeen bestuurslid, stelden zich kandidaat voor de functie van algemeen bestuurslid. Alle drie zijn zij door de aanwezige leden benoemd.

Terugblik verkiezingscampagne Provinciale Staten Utrecht en Waterschap Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden.
Mieke Hoek is wederom gekozen in de Provinciale Staten van Utrecht en voor de eerste maal neemt 50PLUS ook zitting in het bestuur van het Waterschap Stichtse Rijnlanden in de persoon van Rob van den Hoek.
De verkiezing Provinciale Staten Utrecht heeft ongeveer 4000 meer stemmen opgeleverd dan in 2015. Helaas nog niet genoeg voor een tweede zetel in de Staten. De Regiegroep (waarin zitting hadden Joop Mays, Mieke Hoek en Rob van den Hoek) heet gezamenlijk de campagne voorbereid en uitgevoerd. Met beperkte middelen hebben zij een hele goede campagne gevoerd en zijn hierbij ook binnen budget gebleven. 
Naast het succes in de Provincie Utrecht is er ook nog een ander prachtig resultaat te melden. Waterschappen besturen ook over de Provinciegrenzen heen. Zo heeft de provincie Utrecht vier Waterschappen (gedeeltelijk) binnen haar grenzen. Een van de waterschappen waar we ook een succes kunnen melden is het Waterschap Veluwe en Vallei. 50PLUS heeft daar twee zetels veroverd waardoor de nummer 3 op de lijst (Annelies Hart, woonachtig in Baarn) een commissieplaats mag innemen.

Werving en behoud van leden.
Meer leden en meer stemmen voor 50PLUS bij toekomstige verkiezingen, dat moet het resultaat zijn van het nieuw te starten beleid voor het behouden van en werven van (nieuwe) leden. Dat maakt ons politiek sterker.  De heer Gielisse, algemeen bestuurslid hoofdbestuur 50PLUS-partij en tevens contactpersoon voor ons provinciale bestuur, heeft de aanwezige leden geïnformeerd over de nieuwe lijn betreffende werving en behoud van leden 50PLUS. Dit beleid is vastgelegd in de notitie  “Ledenwerving en ledenbehoud”.

Presentatie Federatie Natuur en Milieu.
In de Provinciale Algemene Ledenvergadering van 30 augustus 2018 heeft het bestuur de belofte gedaan om in de Algemene Ledenvergadering ook voor 50PLUS belangrijke thema’s in de vorm van discussies en/of presentaties aan de orde te laten komen.
Deze keer hadden we Ieke Benschop, Projectleider Federatie Natuur en Milieu Utrecht, uitgenodigd om ons door middel van een presentatie te informeren over een actueel onderwerp betreffende milieu en duurzaamheid. Een boeiend onderwerp  met nogal wat “eyeopeners” bij de leden. Het leverde veel vragen en een boeiende discussie op.
De leden hebben zeer positief gereageerd op deze presentatie en op het voornemen van het bestuur om op elke Algemene Ledenvergadering een dergelijke presentatie te (laten) geven.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022.
Tot slot heeft de afdelingsvoorzitter, Alfons Leerkes, de vergadering meegenomen in een vooruitblik naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Het bestuur heeft de ambitie om in 13 van de 26 gemeenten in de provincie Utrecht mee te doen met de gemeenteraadsverkiezingen. Om dit te kunnen realiseren wordt nu al begonnen met de voorbereiding hiervan.
Joop Mays,
Secretaris/Vicevoorzitter
50PLUS afdeling Provincie Utrecht.

________________________________

 ROB VAN DEN HOEK IN
HOOGHEEMRAADSCHAP

Op de dag van de Provinciale Statenverkiezingen, woensdag 20 maart, hadden ook de Waterschapsverkiezingen plaats. Namens 50PLUS werd Rob van den Hoek gekozen in het Hoogheemraadschap Stichtste Rijnlanden. 
Onder de titel ‘Hart voor water’ heeft 50PLUS het Hoofdlijnenprogramma 2019-2023 opgesteld. Dat programma is HIER te lezen.
Er is ook een FLYER waarin valt te lezen waar 50PLUS in het Hoogheemraadschap voor staat.

Rob van den Hoek 250

Rob van den Hoek, namens 50PLUS gekozen in het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Waterschap


 nederland1

_______________________________

PRIVACYVERKLARING

Als gevolg van de nieuwe privacywetgeving kent ook 50PLUS een privacyverklaring. Deze verklaring informeert u onder meer hoe 50PLUS persoonsgegevens verwerkt, welke doeleinden 50PLUS hiervoor heeft en welke privacyrechten u heeft. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen 50PLUS. Klik HIER om kennis te nemen van de volledige tekst van de verklaring.